Zadania

 • Dostosowanie oferty kształcenia do aktualnych potrzeb społeczno-gospodarczych – wprowadzenie nowych lub modyfikacja istniejących programów kształcenia:
  • opracowanie programu kierunku „Mikro- i nanotechnologie w biofizyce”
 • Program rozwoju kompetencji i przygotowanie studentów do wejścia na rynek pracy:
  • certyfikowane szkolenia z egzaminem państwowym na uprawnienia IOR-1R lub IOR-1Z
 • Programy stażowe dla studentów:
  • kierunku Fizyka Techniczna
  • kierunku Fizyka Medyczna
  • kierunku Informatyka Stosowana
 • Podniesienie kompetencji kadry administracyjnej:
  • szkolenia podnoszące kompetencje informatyczne
  • szkolenia podnoszące kompetencje miękkie
  • szkolenia podnoszące kompetencje językowe