Aktualności

2018/11/30: Informujemy o rozpoczęciu naboru na

  • szkolenie dotyczące wykorzystania arkuszy kalkulacyjnych (Excel)
  • szkolenie dotyczące wykorzystania arkuszy kalkulacyjnych (Excel) z rozbudowaną częścią dotyczącą tabel przestawnych, makr i VBA
  • szkolenia dotyczące tworzenia i wykorzystania baz danych (Access)

dla pracowników dziekanatu WFiIS w ramach realizacji zadania „Podniesienie kompetencji kadry administracyjnej (szkolenia podnoszące kompetencje informatyczne)”.