Kontakt

Wydziałowy koordynator projektu:
dr hab. inż. Krzysztof Malarz (D-10, p. 6)
e-mail: krzysztof.malarz@fis.agh.edu.pl

Koordynator programu rozwoju kompetencji i przygotowania studentów do wejścia na rynek pracy:
dr hab. inż. Joanna Chwiej (D-10, p. 116)
e-mail: joanna.chwiej@fis.agh.edu.pl

Koordynator staży dla kierunku Fizyka Medyczna:
dr inż. Katarzyna Matusiak (D-10, p. 116)
e-mail: katarzyna.matusiak@fis.agh.edu.pl

Koordynator staży dla kierunku Fizyka Techniczna i Informatyka Stosowana:
dr inż. Leszek Furman (D-10, p. 111)
e-mail: leszek.furman@fis.agh.edu.pl

Specjalista ds. finansowych i administracyjnych:
mgr Jolanta Lipniacka (D-10, p. 20)
e-mail: jolanta.lipniacka@fis.agh.edu.pl

Specjalista ds. ewaluacji i jakości:
mgr Jolanta Lipniacka (D-10, p. 20)

Specjalista ds. informacji i promocji:
dr hab. inż. Krzysztof Malarz (D-10, p. 6)