Kontakt

Wydziałowy koordynator projektu:
dr hab. inż. Krzysztof Malarz (D-10, p. 6)
e-mail: malarz@agh.edu.pl

Specjalista ds. finansowych i administracyjnych:
mgr Jolanta Lipniacka (D-10, p. 20)
e-mail: jolanta.lipniacka@fis.agh.edu.pl

Specjalista ds. ewaluacji i jakości:
mgr Jolanta Lipniacka (D-10, p. 20)

Specjalista ds. informacji i promocji:
dr hab. inż. Krzysztof Malarz (D-10, p. 6)